Polityka prywatności

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Zalińska Tatrzański D.W.

  • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.).
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu dokonywania rezerwacji .
  • W przypadku, gdy Klient wyraził dodatkową zgodę na wykonywanie wobec niego marketingu bezpośredniego w rozumieniu art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U.2016.1489 ze zm.) w drodze otrzymywania bezpłatnego newsletteru, podany przez Klienta adres e-mail jest przetwarzany także w celach marketingowych, w drodze przesyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).
  • Wyrażenie zgody na otrzymywanie bezpłatnego newsletteru następuje przez dobrowolne zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez Klienta.
  • Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji celu wskazanego w pkt. 3 powyżej.
  • Użytkownik ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  • Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 ze zm.) przysługuje mu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych, jeżeli taką zgodę wyraził.